IMG_8845

W środę, 1 lipca odbyło się wysłuchanie publiczne Europejskiej Partii Ludowej zorganizowane wspólnie z Komisją Kontroli Budżetowej (CONT), Komisją Prawną (JURI) i Komisją Spraw Konstytucyjnych (AFCO) na temat dobrego postępowania administracyjnego. Profesor Danuta Hübner, jako Przewodnicząca Komisji AFCO, była współgospodarzem spotkania.

Czytaj więcej