DSCN2442

27 stycznia Pani Profesor Danuta Hübner spotkała się z przedstawicielami organizacji pro-europejskich, pro-demokratycznych i pro-federalnych. Tematem rozmowy była przyszłość projektu europejskiego oraz prace Komisji Spraw Konstytucyjnych AFCO, której przewodniczy Profesor Hübner.

iamge naj

Dziś rano Pani Profesor Danuta Hübner była gospodarzem śniadania organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem śniadania była koncepcja “Teaming of Excellence”, zakładająca tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach członkowskich nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub państwa stowarzyszonego.

Czytaj więcej

EU flags are seen out outside European Commission headquarters in Brussels

W poniedziałek, 26 stycznia Profesor Huebner weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON)

We wtorek, 27 stycznia Pani Profesor będzie gospodarzem śniadania organizowanego przez Polish Science Foundation. Tematem spotkania będzie nauka i rozwój oraz Horyzont 2020 r.

W środę, 28 stycznia odbędzie się mini sesja plenarna w Brukseli. Podczas posiedzenia poruszane będą takie kwestie jak: terroryzm, europejski fundusz inwestycji strategicznych oraz mapa drogowa dla negocjacji nowego paktu klimatycznego w Paryżu.

DSCN1055

22.01.2015 r. w Biurze Informacji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata dotycząca umowy o wolnym handlu między UE i USA „Co da nam TTIP”. Profesor Danuta Hübner była głównym gościem tego wydarzenia.

Czytaj więcej