.

Podczas dzisiejszego szczytu unijnych przywódców w Brukseli premier Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zastąpi na tym stanowisku Hermana Van Rompuy’a. Wybrano również nowego Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – funkcję tę pełnić będzie włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Czytaj więcej

TTIP

Między 14 a 18 lipca odbyła się w Brukseli szósta runda negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Prace miały charakter głównie techniczny i przygotowały grunt dla dalszych decyzji politycznych, jakie zostaną podjęte w kolejnych etapach negocjacyjnych. Dyskusja koncentrowała się na dostępie do rynku, obejmując kwestie takie jak stawki celne, usługi oraz zamówienia publiczne. Czytaj więcej

COSAC

W dniach 17-18 lipca odbędzie się posiedzenie Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Rzymie. W posiedzeniu weźmie udział także Profesor Danuta Hübner, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Agenda spotkania przewiduje m.in. dyskusję nad priorytetami włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz sytuacją w Europie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także debatę na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020. Czytaj więcej