Martin SCHULZ- EP President, Benedetto DELLA VEDOVA, Undersecretary of State with the Italian Ministry of Foreign Affairs, Danuta Maria HUBNER

22 października br. Profesor Danuta Hübner wraz z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego p. Martinem Schulzem podpisała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Czytaj więcej

Fotolia_55211757_Subscription_Monthly_M

We wtorek wieczorem odbyła się gorąca debata o budżecie UE na rok 2015. Profesor Hübner apelowała o realizowanie postanowień Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 i ostrzegała przed narastaniem zaległych płatności, które jeszcze bardziej mogą pogorszyć napiętą sytuację budżetową. Czytaj więcej

zdjęcie (2)

Profesor Danuta Hübner spotkała się dziś z Dyrektor Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci, Panią Virginiją Langbakk. Panie rozmawiały o przyszłej współpracy w celu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, szczególnie na rynku pracy. Podkreślono, że potencjał kobiet nie jest wciąż w pełni wykorzystywany i to ze szkodą dla całej unijnej gospodarki.

Czytaj więcej