TTIP

Między 14 a 18 lipca odbyła się w Brukseli szósta runda negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Prace miały charakter głównie techniczny i przygotowały grunt dla dalszych decyzji politycznych, jakie zostaną podjęte w kolejnych etapach negocjacyjnych. Dyskusja koncentrowała się na dostępie do rynku, obejmując kwestie takie jak stawki celne, usługi oraz zamówienia publiczne. Czytaj więcej

COSAC

W dniach 17-18 lipca odbędzie się posiedzenie Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Rzymie. W posiedzeniu weźmie udział także Profesor Danuta Hübner, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Agenda spotkania przewiduje m.in. dyskusję nad priorytetami włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz sytuacją w Europie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także debatę na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020. Czytaj więcej

img_4

Czterech nowych Komisarzy wyznaczonych do zastąpienia tych, którzy po majowych wyborach zajęli miejsce w Parlamencie Europejskim, zostało zaakceptowanych przez Parlament w środę. Będą oni pełnić funkcje do końca kadencji obecnej Komisji, która przypada 31 października 2014 roku. W poniedziałek kandydaci mieli wystąpienia w komisjach parlamentarnych.  Czytaj więcej