Martin SCHULZ- EP President, Benedetto DELLA VEDOVA, Undersecretary of State with the Italian Ministry of Foreign Affairs, Danuta Maria HUBNER

22 października br. Profesor Danuta Hübner wraz z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego p. Martinem Schulzem podpisała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Czytaj więcej

Fotolia_55211757_Subscription_Monthly_M

We wtorek wieczorem odbyła się gorąca debata o budżecie UE na rok 2015. Profesor Hübner apelowała o realizowanie postanowień Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 i ostrzegała przed narastaniem zaległych płatności, które jeszcze bardziej mogą pogorszyć napiętą sytuację budżetową. Czytaj więcej

zdjęcie (2)

Profesor Danuta Hübner spotkała się dziś z Dyrektor Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci, Panią Virginiją Langbakk. Panie rozmawiały o przyszłej współpracy w celu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, szczególnie na rynku pracy. Podkreślono, że potencjał kobiet nie jest wciąż w pełni wykorzystywany i to ze szkodą dla całej unijnej gospodarki.

Czytaj więcej

juncker2

Dziś rano (22.10.2014) podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Jean- Claude Juncker przedstawił skład nowej Komisji Europejskiej oraz jej polityczne cele. Juncker skompletował swój zespół biorąc pod uwagę wyniki przesłuchań i konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Czytaj więcej

plenary

We wtorek na sesji plenarnej w Strasburgu odbyła się debata na temat semestru europejskiego, czyli instrumentu, który koordynuje politykę gospodarczą i fiskalną w krajach EU. Profesor Hübner zabrała głos w debacie i przypomniała, że najważniejsze dla Europy są reformy strukturalne, które są istotą semestru europejskiego. Czytaj więcej