Przemówienia 2009-2024
Danuta Hübner – CV
Opis działalności w Parlamencie Europejskim

 

Wykształcenie i kariera naukowa

 

2009

Doktorat honoris causa, Universite de Valenciennes, Francja

2009

Doktorat honoris causa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2008

Doktorat honoris causa w dziedzinie nauk politycznych, Universita` degli Studi, Camerino, Włochy

2007

Doktorat honoris causa, Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej, Sofia, Bułgaria

2005

Doktorat honoris causa, University of Sussex, Wielka Brytania

1992

Tytuł profesora nauk ekonomicznych

1988-1990

Stypendium Fulbrighta, University of California, Berkeley, USA

1980

Habilitacja (międzynarodowe stosunki gospodarcze), SGPiS (obecnie SGH), Warszawa

1974

Doktorat (ekonomia), SGPiS (obecnie SGH), Warszawa

1971

Tytuł magistra ekonomii, Wydział Handlu Zagranicznego, SGPiS

 

Kariera zawodowa

 

2019 – 2024

Posłanka IX kadencji do Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (D-US), Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON), Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA),Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO), Podkomisja do spraw Podatkowych (FISC), Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE – Zjednoczonego Królestwa (D-UK), Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE – Meksyk (D-MX), Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT), członkini delegacji PE na Konferencję o przyszłości Europy

2014 – 2019

Posłanka VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych

Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON), Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (D-US), Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA), Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE – Meksyk (D-MX), Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE)

2009 – 2014

Posłanka VII kadencji do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON), Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (D-US),  Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego, Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.

2004 – 2009

Członek Komisji Europejskiej, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej

V – XI 2004

Członek Komisji Europejskiej, Komisarz Unii Europejskiej ds. Handlu

2003 – 2004

Minister ds. Europejskich w rządzie premiera Leszka Millera

2001 – 2003

Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

2000 – 2001

Sekretarz Wykonawczy w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ

1998 – 2001

Społeczny Doradca Ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1998 – 2000

Zastępca Sekretarza Wykonawczego w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie

1997 – 1998

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego

1996 – 1998

Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

1996 – 1997

Pełnomocnik rządu ds. utworzenia Komitetu Integracji Europejskiej (KIE), Sekretarz KIE w randze Sekretarza Stanu i szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)

1995 – 1997

Członek Rady Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

 1995 – 1996

Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

1995 – 1996

Główny Negocjator członkostwa Polski w OECD

1994 – 1996

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu

1994 – 1995

Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów, współautorka rządowego programu „Strategia dla Polski”

1992 – 1996

Przewodnicząca Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania

1992 – …

Redaktor Naczelny  w „Gospodarka Narodowa”

1992 – 1997

Zastępca redaktora naczelnego w „Ekonomista”

1991 – 1994

Zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa

1987 – 1996

Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Badań i Kształcenia w zakresie Rozwoju (EADI) w Genewie

1981 – 1987

Zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Krajami Rozwijającymi się, Centralny Urząd Planowania, SGPiS (obecnie SGH)

1971 – 2018

Pracownik naukowy w SGPiS/SGH

 

Dodatkowa działalność zawodowa i publiczna

Obecnie pełnione funkcje

 

United Nations Association Poland (UNAP) – Członek Rady Programowej https://www.unapoland.org

Women Economic Forum – Członek Advisory Board
www.wef.org.in

Dahrendorf Forum, (Londyn/Berlin)  – Członek Dahrendorf Committee

https://www.dahrendorf-forum.eu

United Nations Global Compact, UNGC, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.ungc.org.pl

Centre for European Policy Studies, CEPS (Centrum Europejskich Studiów Politycznych), (Bruksela) – Członek Rady Nadzorczej, Członek specjalnej grupy roboczej CEPS ds. nadzoru bankowego (Taskforce on banking supervision) w 2014 oraz członek grupy roboczej CEPS ds. reformy instytucjonalnej UE (Taskforce on Inter and Intra institutional reform) w latach 2013-2014
www.ceps.be

Europejskie Forum Nowych Idei, EFNI, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.efni.pl

European Policy Center, EPC (Europejskie Centrum Polityki), (Bruksela) – Członek Rady Programowej
www.epc.eu

Instytut Spraw Publicznych, ISP, (Warszawa) – Członek Rady Fundacji
www.isp.org.pl

European Council on Foreign Relations, ECFR (Europejska Rada Spraw Zagranicznych), (Warszawa) – Członek Rady
www.ecfr.eu

Kongres Kobiet, (Warszawa) – Członek Rady Stowarzyszenia, Członek Rady Programowej, Gabinet Cieni Kongresu Kobiet – Premierka
www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl

Byłe pełnione funkcje

Federation of Regional Actors in Europe (FEDRA) – Członek honorowy

www.fedra.eu

European Brain Council – Ambasador
www.braincouncil.eu

The Centrum Balticum Foundation – Członek International Advisory Board
www.centrumbalticum.org

„Nowe Życie Gospodarcze” ogólnopolski miesięcznik ekonomiczny, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.nzg.pl

European Movement International, EMI (Międzynarodowy Ruch Europejski), (Bruksela) – Członek Rady Honorowej
www.europeanmovement.eu

Knowledge for Innovation, K4I (Bruksela) – Członek Rady Zarządzającej
www.knowledge4innovation.eu

European Internet Foundation, EFI (Europejska Fundacja Internetu), (Bruksela) – Członek
www.eifonline.org

Global Agenda Council on Europe 2012-2014 of the World Economic Forum, (Nowy Jork) – Wiceprzewodnicząca
www.weforum.org

Council of Europe Group of Eminent Persons (Grupa Wybitnych Osobistości Rady Europy), (Strasburg) – Członek
www.coe.int

The BELA (Broader European Leadership Agenda) Foundation, Fundacja BELA, (Berlin) – Członek Rady Programowej
www.bela-foundation.eu

Polska Rada Mózgu, (Warszawa) – Honorowy Członek Wspierający
www.neuropozytywni.pl

Stowarzyszenie Miasta w Internecie, (Tarnów) – Członek Honorowy, Honorowy Ambasador Polski Cyfrowej Równych Szans, PCRS
www.mwi.pl

Global Agenda Council on Europe, (Nowy Jork) – Alumna
www.weforum.org

Czasopismo Modern Management Review, MMR, (Rzeszów) – Członek Rady Naukowej
www.oficyna.portal.prz.edu.pl

Soroptimist International, SI – Klub Warszawa Dom Polski, (Warszawa) – Członek Honorowy
www.soroptimist.org.pl

Europejska Akademia Dyplomacji (European Academy of Diplomacy, EAD), (Warszawa) – Członek Międzynarodowej Rady Honorowej
www.diplomats.pl

Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK, (Warszawa) – Członek Rady Strategicznej
www.mttp.pl

New Pact for Europe, (Bruksela) – Członek Komitetu Doradczego
www.newpactforeurope.eu

Stowarzyszenie Młodzi Reformują Polskę, (Warszawa) – Członek Honorowy
www.mlodzireformujapolske.pl

Global Public Policy Institute, GPPI, (Berlin) – Członek Kolegium Doradczego
www.gppi.net

Making the Most of EU Funds for Roma, MtM (Najlepsze wykorzystanie unijnych funduszy dla Romów), (Bruksela) – Członek Zarządu
www.romadecade.org
www.opensocietyfoundations.org

Commission on Growth and Development (Komisja ds. Wzrostu Gospodarczego I Rozwoju), (Waszyngton) – Członek
www.worldbank.org

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, (Warszawa) – Członek
www.kne.pan.pl

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Most, (Bydgoszcz) – Członek
www.stowarzyszenie-most.pl

Polska Unia Onkologii, PUO, (Warszawa) – Członek Rady Ekonomicznej
www.puo.pl

Europejska Akademia Biznesu dla Przedsiębiorstw, (Warszawa) – Honorowy Członek Rady Programowej

Koło Dyskusyjne Grunewald– Członek

Główny Instytut Górnictwa (GIG), (Katowice) – Członek Rady Naukowej
www.gig.eu/pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Piwet, (Puławy) – Członek Rady Naukowej
www.piwet.pulawy.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, EFRWP, (Warszawa) – Prezes Zarządu
www.efrwp.pl

Miesięcznik „Bank i Kredyt”, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.bankikredyt.nbp.pl

Czasopismo „Euroregiony/Europrojekty.PL”, (Katowice) – Honorowa Przewodnicząca Rady Redakcyjnej
www.europrojekty-pl.pl

Odznaczenia

2014

Legia Honorowa, Narodowy Order Legii Honorowej, Oficer (L’Ordre national de la Légion d’honneur, Officier) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie

2011

Nagroda Cesarza Maksymiliana (Emperor Maximilian Prize) – nagroda przyznawana przez miasto Innsbruck oraz region Tyrolu, Austria

2010

Order Orła Tyrolu (Tiroler Adler-Orden) – ustanowiony i przyznawany przed landtag Tyrol, Austria

1997

Krzyż Wielki Orderu Zasługi (The Order of Merit, Portugalia) – najwyższe odznaczenie w Portugalii

1996

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP

 

Znajomość języków

  • jęz. angielski
  • jęz. francuski
  • jęz. hiszpański
  • jęz. rosyjski