Wykształcenie i kariera naukowa

 • 2009
  Doktorat honoris causa, Universite de Valenciennes, Francja
 • 2009
  Doktorat honoris causa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2008
  Doktorat honoris causa w dziedzinie nauk politycznych, Universita` degli Studi, Camerino, Włochy
 • 2007
  Doktorat honoris causa, Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej, Sofia, Bułgaria
 • 2005
  Doktorat honoris causa, University of Sussex, Wielka Brytania
 • 1992
  Tytuł profesora nauk ekonomicznych
 • 1991-1994
  Zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa
 • 1988-1990
  Stypendium Fulbrighta, University of California, Berkeley, USA
 • 1981-1987
  Zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Krajami Rozwijającymi się, SGPiS (obecnie SGH)
 • 1980
  Habilitacja (międzynarodowe stosunki gospodarcze), SGPiS (obecnie SGH), Warszawa
 • 1974
  Doktorat (ekonomia), SGPiS (obecnie SGH), Warszawa
 • 1971
  Tytuł magistra ekonomii, Wydział Handlu Zagranicznego, SGPiS

Kariera zawodowa

 • Od 2014
  Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych
 • 2009-2014
  Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego
 • 2004-2009
  Członek Komisji Europejskiej, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
 • V-XI 2004
  Członek Komisji Europejskiej, Komisarz Unii Europejskiej ds. Handlu
 • 2003-2004
  Minister ds. Europejskich w rządzie RP
 • 2001-2003
  Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • 2000-2001
  Sekretarz Wykonawczy w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie
 • 1998-2001
  Społeczny Doradca Ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1998-2000
  Zastępca Sekretarza Wykonawczego w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie
 • 1997-1998
  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1996-1998
  Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • 1996-1997
  Pełnomocnik rządu ds. tworzenia Komitetu Integracji Europejskiej (KIE), Sekretarz KIE w randze Sekretarza Stanu i szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)
 • 1995-1997
  Członek Rady Statystyki
 • 1995-1996
  Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A.
 • 1995-1996
  Główny Negocjator członkostwa Polski w OECD
 • 1994-1996
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu
 • 1994-1995
  Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów, współautorka rządowego programu “Strategia dla Polski”
 • 1992-1996
  Przewodnicząca Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania
 • 1987-1996
  Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Badań i Kształcenia w zakresie Rozwoju (EADI) w Genewie
 • Od 1971
  Pracownik naukowy w SGPiS/SGH (obecnie urlop bezpłatny)

Dodatkowa działalność zawodowa

Obecnie pełnione funkcje

Women Economic Forum – Członek Advisory Board
www.wef.org.in

Dahrendorf Forum, (Londyn/Berlin)  – Członek Dahrendorf Committee

https://www.dahrendorf-forum.eu

Federation of Regional Actors in Europe (FEDRA) – Członek honorowy

www.fedra.eu

European Brain Council – Ambasador
www.braincouncil.eu

The Centrum Balticum Foundation – Członek International Advisory Board
www.centrumbalticum.org

‘Nowe Życie Gospodarcze’ ogólnopolski miesięcznik ekonomiczny, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.nzg.pl

European Movement International, EMI (Międzynarodowy Ruch Europejski), (Bruksela) – Członek Rady Honorowej
www.europeanmovement.eu

Knowledge for Innovation, K4I (Bruksela) – Członek Rady Zarządzającej
www.knowledge4innovation.eu

United Nations Global Compact, UNGC, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.ungc.org.pl

Centre for European Policy Studies, CEPS (Centrum Europejskich Studiów Politycznych), (Bruksela) – Członek Rady Nadzorczej, Członek specjalnej grupy roboczej CEPS ds. nadzoru bankowego (Taskforce on banking supervision) w 2014 oraz członek grupy roboczej CEPS ds. reformy instytucjonalnej UE (Taskforce on Inter and Intra institutional reform) w latach 2013-2014
www.ceps.be

European Internet Foundation, EFI (Europejska Fundacja Internetu), (Bruksela) – Członek
www.eifonline.org

Europejskie Forum Nowych Idei, EFNI, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.efni.pl

European Policy Center, EPC (Europejskie Centrum Polityki), (Bruksela) – Członek Rady Programowej
www.epc.eu

Instytut Spraw Publicznych, ISP, (Warszawa) – Członek Rady Fundacji
www.isp.org.pl

European Council on Foreign Relations, ECFR (Europejska Rada Spraw Zagranicznych), (Warszawa) – Członek Rady
www.ecfr.eu

Global Public Policy Institute, GPPI, (Berlin) – Członek Kolegium Doradczego
www.gppi.net

Kongres Kobiet, (Warszawa) – Członek Rady Stowarzyszenia, Członek Rady Programowej
Gabinet Cieni Kongresu Kobiet – Premierka
www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl

Making the Most of EU Funds for Roma, MtM (Najlepsze wykorzystanie unijnych funduszy dla Romów), (Bruksela) – Członek Zarządu
www.romadecade.org
www.opensocietyfoundations.org

The BELA (Broader European Leadership Agenda) Foundation, Fundacja BELA, (Berlin) – Członek Rady Programowej
www.bela-foundation.eu

Polska Rada Mózgu, (Warszawa) – Honorowy Członek Wspierający
www.neuropozytywni.pl

Stowarzyszenie Miasta w Internecie, (Tarnów) – Członek Honorowy, Honorowy Ambasador Polski Cyfrowej Równych Szans, PCRS
www.mwi.pl

Global Agenda Council on Europe, (Nowy Jork) – Alumna
www.weforum.org

Czasopismo Modern Management Review, MMR, (Rzeszów) – Członek Rady Naukowej
www.oficyna.portal.prz.edu.pl

Soroptimist International, SI – Klub Warszawa Dom Polski, (Warszawa) – Członek Honorowy
www.soroptimist.org.pl

Europejska Akademia Dyplomacji (European Academy of Diplomacy, EAD), (Warszawa) – Członek Międzynarodowej Rady Honorowej
www.diplomats.pl

Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK, (Warszawa) – Członek Rady Strategicznej
www.mttp.pl

New Pact for Europe, (Bruksela) – Członek Komitetu Doradczego
www.newpactforeurope.eu

Stowarzyszenie Młodzi Reformują Polskę, (Warszawa) – Członek Honorowy
www.mlodzireformujapolske.pl

Byłe pełnione funkcje

Global Agenda Council on Europe 2012-2014 of the World Economic Forum, (Nowy Jork) – Wiceprzewodnicząca
www.weforum.org

Council of Europe Group of Eminent Persons (Grupa Wybitnych Osobistości Rady Europy), (Strasburg) – Członek
www.coe.int

Commission on Growth and Development (Komisja ds. Wzrostu Gospodarczego I Rozwoju), (Waszyngton) – Członek
www.worldbank.org

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, (Warszawa) – Członek
www.kne.pan.pl

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Most, (Bydgoszcz) – Członek
www.stowarzyszenie-most.pl

Polska Unia Onkologii, PUO, (Warszawa) – Członek Rady Ekonomicznej
www.puo.pl

Europejska Akademia Biznesu dla Przedsiębiorstw, (Warszawa) – Honorowy Członek Rady Programowej

Koło Dyskusyjne Grunewald, (Warszawa) – Członek

Główny Instytut Górnictwa (GIG), (Katowice) – Członek Rady Naukowej
www.gig.eu/pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Piwet, (Puławy) – Członek Rady Naukowej
www.piwet.pulawy.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, EFRWP, (Warszawa) – Prezes Zarządu
www.efrwp.pl

Miesięcznik „Bank i Kredyt”, (Warszawa) – Członek Rady Programowej
www.bankikredyt.nbp.pl

Czasopismo „Euroregiony/Europrojekty.PL”, (Katowice) – Honorowa Przewodnicząca Rady Redakcyjnej
www.europrojekty-pl.pl

Miesięcznik „Gospodarka Narodowa”, (Warszawa) – Redaktor Naczelny
www.gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl

Dwumiesięcznik „Ekonomista”, (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego
www.ekonomista.info.pl

Odznaczenia

  • 2014
   Legia Honorowa, Narodowy Order Legii Honorowej, Oficer (L’Ordre national de la Légion d’honneur, Officier) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie
  • 2011
   Nagroda Cesarza Maksymiliana (Emperor Maximilian Prize) – nagroda przyznawana przez miasto Innsbruck oraz region Tyrolu, Austria
  • 2010
   Order Orła Tyrolu (Tiroler Adler-Orden) – ustanowiony i przyznawany przed landtag Tyrol, Austria
  • 1997
   Krzyż Wielki Orderu Zasługi (The Order of Merit, Portugalia) – najwyższe odznaczenie w Portugalii
  • 1996
   Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP

Znajomość języków

jęz. angielski
jęz. niemiecki
jęz. francuski
jęz. hiszpański
jęz. rosyjski