Rejestr służący przejrzystości to baza danych zawierająca informacje na temat organizacji, które próbują wpływać na proces wdrażania i kształtowania polityki przez instytucje UE. Rejestr pokazuje, kto reprezentuje jakie interesy i jakim budżetem dysponuje. W ten sposób rejestr umożliwia ogółowi społeczeństwa i innym grupom interesu kontrolowanie działalności lobbingowej.

Ponieważ decyzje UE mają wpływ na miliony Europejczyków, muszą być podejmowane z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości. Instytucje UE kontaktują się z wieloma grupami i organizacjami reprezentującymi szczególne interesy. Jest to zgodny z prawem i niezbędny element procesu decyzyjnego w celu zagwarantowania, że polityka UE odzwierciedla rzeczywiste potrzeby obywateli. Proces decyzyjny musi być przejrzysty, aby umożliwić odpowiednią kontrolę i zagwarantować, że instytucje Unii ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. Parlament Europejski i Komisja Europejska są zobowiązane do otwartości na temat grup i organizacji, z którymi się kontaktują.

Więcej pod linkiem:
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl

Listę spotkań Profesor Danuty Hübner mogą Państwo znaleźć tutaj:
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER/meetings/past#detailedcardmep