,

Przemówienie na sesji plenarnej: Windsor Framework & sprawozdanie z realizacji umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE

Prof. Hübner, jako sprawozdawczyni AFCO ds. umowy o wystąpieniu, przedstawi swoje uwagi na temat wdrażania umowy o wystąpieniu ZK z UE. Omówi również znaczenie rozwiązań zawartych w Windsor Framework. Wyrazi także zadowolenie z faktu, iż nowe ramy pozwolą UE i Wielkiej Brytanii rozpocząć nowy rozdział w ich stosunkach bilateralnych.

Wtorek, 14 marca 2023 r., po godz. 15.00, Hemicycle