,

poniedziałek, 7 września

Posiedzenie komisji INTA

W poniedziałek Komisja Handlu Międzynarodowego organizuje warsztaty poświęcone handlowym aspektom mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Wcześniej komisja INTA zaprezentowała strategię przewidującą radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, jednak osiągnięcie tego celu wymaga ustalenia wspólnej ceny za CO2 na całym świecie. Ujednolicenie cen stanowi jedno z założeń ogłoszonej niedawno strategii. W warsztatach udział weźmie Prof. Hübner, członkini komisji INTA, która będzie uważnie śledzić wdrażanie mechanizmu.

 

wtorek, 8 września

Spotkanie Grupy Monitorującej ds. USA przy komisji INTA

Przedmiotem kolejnego spotkania Grupy Monitorującej ds. USA przy komisji INTA będzie przekazanie przez Komisję Europejską członkom Grupy Monitorującej informacji na temat ostatnich wydarzeń w stosunkach handlowych między Unią Europejską i USA. W spotkaniu tym będzie uczestniczyć również prof. Hübner sprawująca funkcję stałego współsprawozdawcy komisji INTA do spraw stosunków z USA.

 

środa, 9 września

 

Wirtualne posiedzenie Transatlantic Policy Network

We wrześniu 2019 roku TPN zleciła przygotowanie 5 dokumentów, które pozwolą na nowe spojrzenie na relacje transatlantyckie w przeciągu najbliższych 10 lat. Dokumenty te obejmują szeroki zakres tematów, koncentrując się na partnerstwie transatlantyckim w wymiarze gospodarczym, cyfrowym, obronnym i politycznym. Przyjęcie owych dokumentów zapoczątkuje procedowanie sprawozdania okresowego TPN, a prof. Hübner będzie brać w udział spotkaniu w roli Przewodniczącej Komitetu Sterującego TPN do spraw kontaktów z Unią Europejską.