, Warszawa

Uroczystym posiedzeniem Senatu SGH, Rektor Marek Rocki zainaugurował najważniejszy dla całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie czas w roku, obchody Święta SGH, miałam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu.