,

EP-037503A_Hubner_plenary

15 maja, odbędzie się wspólne głosowanie Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) oraz Komisji Budżetowej (BUDG) nad dwoma raportami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment – EFSI). EFSI powstał w 2015 roku i jest podstawowym narzędziem planu, zwanego Planem Junckera, którego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i inwestycji w Unii Europejskiej. Pierwszy raport zawiera konkluzje z dotychczasowego wdrażania planu. Drugi, zaś stanowi sprawozdanie  legislacyjne wydłużające okres trwania funduszu do 2020 roku, jak i wprowadzające pozostałe usprawnienia.

 

16 maja, Profesor Danuta Hübner spotka się z panem Nigelem Phippsem – Dyrektorem Zarządzającym Moody’s Investors Service sprawującym również funkcję Country Managera Moody’s odpowiedzialnego za Wielką Brytanię i Irlandię. Celem spotkania będzie omówienie poglądów tej agencji ratingowej na proces Brexitu.

 

17 maja, odbędzie się posiedzenie Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, podczas którego dokonane zostaną finalne ustalenia dotyczące spotkania Parlamentu Europejskiego oraz Izby Reprezentantów i Senatu USA. Planowane spotkanie ma odbyć się na Malcie, z racji sprawowania przez ten kraj prezydencji w Radzie UE. Członkowie Parlamentu Europejskiego odpowiedzialni za relacje transatlantyckie będą mogli wówczas omówić politykę handlową i obronną, jak i pozostałe kwestie związane ze współpracą na linii UE – USA. Środowa dyskusja w Strasburgu ma na celu przygotowanie tych ważnych rozmów.

 

Tego samego dnia, Profesor Danuta Hübner spotka się z p. Rimantasem  Šadžiusem z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialnym za stosunki instytucjonalne Trybunału. Podczas spotkania omówione zostaną trwające prace Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON).

 

Również w środę, 17 maja, Profesor Danuta Hübner odbędzie spotkanie z Panem Dara Murphym – ministrem ds. europejskich Irlandii. Rozmowy będą dotyczyć Brexitu oraz jego wpływu na obywateli UE27 i Irlandii.

 

Komisja AFCO, której przewodniczy Pani Profesor jest odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska Parlamentu na temat wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Zgodnie z procedurą zgody Parlament Europejski może odrzucić lub przyjąć wynegocjowany tekst, na podstawie rekomendacji Komisji, której przewodniczy prof. Hübner.