,

FRANCE-NICE-ATTACKS-EU

W minionym roku rozpoczęły się prace nad nowym porozumieniem między trzema instytucjami europejskimi (Komisją, Parlamentem i Radą), które ma określić instrumenty służące przejrzystości w tych organach (tzw. “Rejestr służący jawności”). Prof. Hübner jest negocjatorką tego porozumienia ze strony Parlamentu Europejskiego.

Przejrzystość jest kluczowa, ponieważ obywatele powinni wiedzieć, w jaki sposób podejmowane są najważniejsze decyzje, kto jest za nie odpowiedzialny, jakie strony miały udział w ich podejmowaniu. Jawność buduje zaufanie do Unii Europejskiej i ich instytucji. Jednym z priorytetów prof. Hübner w rozpoczynających się negocjacjach jest jawność samego procesu negocjacyjnego – dlatego zaproponowała ona utworzenie specjalnej strony internetowej, na której Parlament będzie informować o postępach negocjacji.

Link można znaleźć tutaj.