,

gbeu-flag

We wtorek, 25 kwietnia Profesor Hübner wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami TheCityUK – niezależnej organizacji branżowej zrzeszającej brytyjskich finansistów. Tematem spotkania były przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską oraz wpływ Brexitu na sektor usług finansowych. Omówione zostały również ostatnie raporty opracowane przez TheCityUK poświęcone m.in. negocjacjom UE-UK w odniesieniu do gospodarki oraz wpływie przyszłych regulacji na takie kwestie jak rynek pracy, podatki czy przemysł. Profesor Hübner, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych AFCO, przedstawiła także poglądy Komisji na relacje pomiędzy Unią a Wielką Brytanią.