,

Norge

Brexit i toczące się wielopłaszczyznowe negocjacje usatalające warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to temat dotyczący całej Europy. Pani Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie odpowiada za tę tematykę. To był też temat dzisiejszego spotkania z Panią ministrą spraw zagranicznych Królestwa Norwegii Marie Eriksen Søreide. Pani Søreide w latach 2009-2013 była szefową delegacji ds. Stosunków z Parlamentem Europejskim i przewodniczącą Europejskiego Komitetu Konsultacyjnego. Rozmowa dotyczyła Brexitu oraz przyszłości Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który Norwegia tworzy wraz z Unią oraz Islandią i Liechtensteinem.

Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

 


DWfKmZPWkAI5k7L