,

m600xd

W środę 3 maja prof. Hübner uczestniczyła w drugim spotkaniu grupy doradczej New Pact for Europe. Spotkanie prowadzone było przez Hermana Van Rompuy, byłego premiera Belgii i przewodniczącego Rady Europejskiej. Podczas dyskusji podsumowane zostały dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu New Pact for Europe oraz zaplanowane kolejne aktywności grupy.