,

18-02-07 Cdp on EP composition-23

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Prof. Danuty Hübner w sprawie składu Parlamentu Europejskiego. Posłowie opowiedzieli się za tym, żeby po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, liczba posłów zmniejszyła sie z obecnych 751 do 705. 46 z ogólnej liczby 73 miejsc zwolnionych w wyniku Brexitu miałoby być umieszczonych w rezerwie (część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłoby następnie zostać przydzielonych nowym krajom przystępującym do UE lub służyć zachowaniu PE w mniejszym rozmiarze), a pozostałych 27 miejsc miałoby być rozdzielonych pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane. Jedno dodatkowe miejsce miałoby przypaść Polsce.

Prof. Hübner, komentując to ważne głosowanie i podsumowując prace nad raportem powiedziała: kiedy system demokratycznych rządów jest coraz częściej kwestionowany, naszym obowiązkiem jest ponowne zaangażowanie obywateli i ożywienie ich pasji dla demokracji. Wczoraj zrobiliśmy kolejny krok we tym kierunku: przegłosowaliśmy sprawiedliwy podział miejsc w Parlamencie Europejskim, zgodny z zasadami prawa traktatowego Unii. Podział ten określa liczbę miejsc, które każde państwo członkowskie otrzymuje w Parlamencie Europejskim. Cieszę się, że zatwierdzono moją propozycję rozdziału miejsc.

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego można zobaczyć nagranie z konferencji prasowej, na której wspólnie z posłem Pedro Silva Pereira prof. Hübner przedstawiała szczegóły zmian.