,

poniedziałek, 8 czerwca

Komisja AFCO spotka się, aby omówić trzy ważne kwestie: konferencję na temat przyszłości Europy, wyniki prac prezydencji chorwackiej w Radzie nad sprawami konstytucyjnymi UE oraz metodę pracy Parlamentu Europejskiego w sytuacjach kryzysowych, takich jak kryzys COVID-19. Szczególnie konferencja na temat przyszłości Europy jest bardzo ważną kwestią, ponieważ będzie to forum, na którym obywatele, politycy i zainteresowane strony będą omawiać propozycje reform UE. Prof. Hübner nakreśli swoje pomysły jako koordynator EPL w komisji AFCO. W poniedziałek prof. Huebner weźmie również udział w spotkaniu z przewodniczącą Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Prezes EBC Christine Lagarde omówi z Komisją Gospodarczą i Monetarną reakcję EBC na kryzys COVID-19 mającą na celu wsparcie firm i rodzin z UE. Profesor Huebner będzie miała okazję zadać pani prezes Lagarde pytania dotyczące znaczenia międzynarodowej roli euro, ryzyka systemowego dla strefy euro oraz orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie masowego skupu obligacji.

Członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej będą debatować i głosować nad ukierunkowanymi zmianami przepisów UE dotyczących wymogów kapitałowych banków, aby ułatwić bankom wspieranie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w UE.

Po wydaniu pakietu naprawczego przez Komisję Europejską grupa EPL weźmie udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Europejskie Parlamentarne Służby Finansowe, w celu wymiany poglądów z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, europejskich funduszy inwestycyjnych i branży na temat tego, jak zrealizować zrównoważone ożywienie gospodarcze w Europie

Jeżeli chodzi o negocjacje między UE a Wielką Brytanią, wstępne zalecenia mają zostać zatwierdzone przez komisje spraw zagranicznych i handlu międzynarodowego, w których uwzględnione zostaną również opinie 17 innych komisji

 

wtorek, 9 czerwca

Brytyjska grupa koordynacyjna Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialna w PE za proces negocjacji w sprawie nowych stosunków z Wielką Brytanią, spotka się, aby omówić sprawozdanie komisji AFET i INTA ds. przyszłych stosunków z Wielką Brytanią. Jako była członkini grupy sterującej PE ds. Brexitu i sprawozdawczyni zajmująca stanowisko komisji AFCO w sprawie przyszłych stosunków, prof. Hübner przedstawi swoje poglądy i poglądy komisji AFCO oraz przedstawi ważne aspekty związane z zarządzaniem, obywatelami prawa i inne kwestie

 

środa, 10 czerwca

Transatlantic Policy Network, TPN, będzie organizować cotygodniowe seminarium internetowe z przywódcami politycznymi USA i UE. Seminarium odbędzie się z udziałem kongresmena Will Hurda i posła do PE Paula Tanga. Będzie dotyczyć współpracy USA i UE w zakresie polityki cyfrowej. Prof. Hübner, jako przewodnicząca Komitetu Sterującego TPN, weźmie udział w debacie i zwróci uwagę na kwestie ważne dla UE i Polski

 

piątek, 12 czerwca

Odbędzie się wspólne posiedzenie komisji AFET i INTA w celu głosowania nad sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego i jego zaleceniem w sprawie negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem. Wynika to z poprzednich posiedzeń komisji AFET i INTA oraz brytyjskiej grupy koordynacyjnej. Jeżeli chodzi o negocjacje między UE a Wielką Brytanią, wstępne zalecenia mają zostać zatwierdzone przez komisje spraw zagranicznych i handlu międzynarodowego, w których uwzględnione zostaną również opinie 17 innych komisji.