,

  • Debata plenarna na temat przyszłości stosunków UE-US

We wtorek, 5 października, profesor Danuta Huebner zabierze głos podczas przyszłotygodniowej debaty plenarnej na temat przyszłości stosunków UE-USA. Jako sprawozdawczyni pomocnicza EPL ds. stosunków handlowych UE-USA w Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), prof. Huebner skupi się na transatlantyckich stosunkach handlowych i inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rady ds. Handlu i Technologii.

 

Wtorek, 5 października 2021 r., godz. 9

Hemicycle, Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

  • Sprawozdanie roczne na temat unii bankowej – debata i głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata i głosowanie nad sprawozdaniem rocznym w sprawie Unii Bankowej, którego profesor Danuta Huebner jest sprawozdawczynią. Coroczne sprawozdanie z własnej inicjatywy podsumowuje sytuację i wyzwania związane z Unią Bankową, wskazuje niedoskonałości i przedstawia stanowisko Parlamentu w odniesieniu do tematów, wymagających sfinalizowania, takich jak EDIS, stabilność finansowa, zarządzanie kryzysowe i wzmocniona integracja transgraniczna.

 

Środa, 6 października 2021 r., godz. 15.00

Hemicycle, Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu