,

poniedziałek, 30 września

W poniedziałek Profesor Hübner jako koordynator Europejskiej Partii Ludowej w komisji AFCO będzie głównym europosłem podczas wysłuchania kandydata na komisarza ds. relacji międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marosa Sefcovica. Komisja ta ściśle współpracuje z komisją AFCO w Parlamencie Europejskim. Wieczorem prof. Hübner będzie głównym europosłem oceniającym przesłuchanie Sefcovica z negocjatorami innych grup politycznych.

Później tego wieczoru Profesor Hübner, jako główny europoseł ds. Brexitu w grupie EPL, chce omówić kwestie dotyczące przyszłych negocjacji handlowych z Wielką Brytanią w kontekście Brexitu z kandydatem na komisarza ds. handlu Philem Hoganem.

Profesor Hübner ze względu na swoją pracę w Grupie Sterującej ds. Brexitu została zaproszona przez Komisję Petycji do przedstawienia kluczowych kwestii związanych z prawami obywatelskimi w ramach Brexitu. Jest to szczególnie ważny temat dla Polski.

 

środa, 2 października

W środę Profesor Hübner będzie kontynuowała debatę na temat handlu międzynarodowego, szczególnie w odniesieniu do stosunków handlowych UE-USA.

 

czwartek, 3 października

W czwartek kandydatka na komisarza Dubravka Šuica będzie rozmawiała z członkami komisji AFCO na temat kluczowych kwestii, przed którymi UE będzie musiała się zmierzyć w  nadchodzących latach – kwestią demokracji. Jako najwyższy rangą europoseł w grupie EPL zajmujący się sprawami konstytucyjnymi, Profesor Hübner będzie prowadzić debatę. Profesor Hübner jest zatem głównym deputowanym do oceny przesłuchania Dubravki Suicy z negocjatorami innych grup politycznych.