,

  • Posiedzenie grupy monitorującej ds. implementacji Umowy o Wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Wtorkowe posiedzenie grupy monitorującej będzie przebieg procesu wdrażania Umowy o Wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w odniesieniu do obywateli. Członkowie grupy będą rozmawiać z przedstawicielami dwóch organizacji reprezentujących osoby, które wskutek Brexitu nie mogą w pełni korzystać ze swojego europejskiego obywatelstwa. Organizacja “The3million” skupia obywateli Unii przebywających w Wielkiej Brytanii, zaś “Coalition of British citizens in Europe” zrzesza brytyjczyków mieszkających i pracujących w Unii Europejskiej.  Posiedzenie grupy monitorującej poprowadzi Danuta Hübner sprawująca funkcję przewodniczącej tego ciała.

Wtorek, 23 marca 2021 r., godz. 10:00 – 11:30

Interactio

 

  • Głosowanie nad raportem w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro

W przyszłym tygodniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie w sprawie raportu w sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro, którego sprawozdawczynią jest Danuta Hübner Raport ten został przyjęty przez Komisję  Gospodarczą i Monetarną. Przed głosowaniem prof. Hübner zaprezentuje raport przed innymi europarlamentarzystami.

Środa, 24 marca , godz. 20:30 – 22:30

Sala plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli

 

  • Konferencja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ws. „Przyszłości europejskich rynków kapitałowych”

 

Danuta Hübner, sprawozdawczyni raportów poddających przeglądowi rozporządzenie EMIR II.2 i EMIR Refit, wystąpi na wtorkowym panelu ESMA  poświęconym przyszłości Europejskich Rynków Kapitałowych.

Wtorek, 23 marca 2021 r., godz. 16:45 – 17:45 Spotkanie online