,

  • Posiedzenie grupy monitorującej INTA ds. Chin

Podczas najbliższego posiedzenia grupy monitorującej komisji INTA ds. Chin, jej członkowie wymienią się poglądami na temat postanowień dotyczących prawa pracy w Umowie Inwestycyjnej UE-Chiny z Timem De Meyerem, starszym doradcą ds. standardów pracy w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Prof. Danuta Hübner, sprawująca członkostwo w komisji INTA, weźmie udział w dyskusji i omówi implikacje Umowy Inwestycyjnej oraz zawarte w niej standardy dotyczące pracy.

Wtorek, 23 lutego 2021 r., 15:30-17:00

Webex

 

  • Posiedzenie komisji ECON: Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącą Margrethe Vestager

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za cyfryzację i konkurencją, omówi z członkami komisji ECON główne założenia projektów legislacyjnych o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) i o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Profesor Hübner, podobnie jak inni członkowie komisji, w swoich uwagach skupi się na zagadnieniach dotyczących tego, w jaki sposób proponowany system prawny zmieni kształt rynków cyfrowych i czy będzie on przeciwdziałał zakłóceniom na tych rynkach.

23 lutego 2021 r., 17:45 – 18:45,

JAN 4Q1 & Interactio

 

  • Wymiana poglądów członków Komisji INTA z Valdisem Dombrovskisem

Na środę zaplanowano spotkanie komisji INTA, w trakcie którego odbędzie się dyskusja z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem ds. handlu. Prof. Hübner, jako sprawozdawca Grupy EPL ds. relacji z USA, omówi kwestie polityki handlowej pod rządami administracji Prezydenta Joe Bidena. Inne punkty programu INTA w przyszłym tygodniu to m.in.: wysłuchanie publiczne w sprawie umowy UE-Mercosur, wymiana poglądów z Komisją na temat kompleksowej umowy inwestycyjnej UE-Chiny oraz aktualna sytuacja Parlamentu Europejskiego w zakresie egzekwowania polityki handlowej UE.

Środa, 24 lutego 2021 r., godz. 9:00-12:00 i 16:45-18:45,

Czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 13:45-15:45,

Interactio

 

  • Posiedzenie komisji AFCO

Przedmiotem najbliższego posiedzenia Komisji ds. Konstytucyjnych będą dokumenty robocze mające usprawnić proces stanowienia prawa, a także wzmocnić rolę parlamentów krajowych i regionalnych w celu wzmocnienia unijnej demokracji w kontekście zbliżającej się Konferencji o Przyszłości Europy. Ponadto, członkowie komisji będą głosować nad wytycznymi dotyczącymi budżetu Unii na rok 2022. Profesor Hübner, koordynatorka Grupy EPL w komisji AFCO, przedstawi stanowisko Grupy na temat wymienionych wyżej zagadnień.

Czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 9:00-12:00

JAN6Q2 & Interactio