,

Od poniedziałku 17 do środy 20 września, prof. Hubner będzie uczestniczyć w delegacji Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) w Pekinie i Szanghaju. Jest to pierwsza wizyta Komisji w Chinach od 2006 roku.

Członkowie delegacji komisji ECON spotkają się z bardzo szerokim gronem przedstawicieli chińskich instytucji rządowych i gospodarczych, m.in. z przewodniczącym Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Ogólnochińskiego Kongresu Ludowego, wiceprzewodniczącym chińskiej Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeniowego, Vice Gubernator Ludowego Banku Chin, wiceprzewodniczący China Securities Regulatory Commission, członkami Stałego Komitetu Miejskiego Kongresu Ludowego w Szanghaju i Szanghajskiego Biura Usług Finansowych.

Prof. Hubner spotka się także z przedstawicielami Azjatyckiego Banku Rozwoju, Banku Światowego i MFW , oraz z dziennikarzami i naukowcami. Na koniec odwiedzi giełdę w Szanghaju i spotkaja się z dwoma stowarzyszeniami inwestorów: Azjatyckim Stowarzyszeniem Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych (ASIFMA) oraz Izbą Handlu Chin UE (EUCCC).