,

  • Posiedzenie komisji INTA

Prof. Huebner, jako członkini Komisji Handlu Międzynarodowego, weźmie udział w dyskusji poświęconej wymianie poglądów na temat handlowego wymiaru szczytu G7 oraz zbliżającego się posiedzenia Komitetu Negocjacji Handlowych WTO na szczeblu ministerialnym, a także posiedzenia Rady Generalnej WTO.

 

Wtorek, 13 lipca 2021 r., godz. 13.45-15.45 / 16.45-18.45

PHS 1A002 & Interactio

 

  • Głosowanie komisji ECON

We wtorek Komisja Gospodarcza i Monetarna będzie głosować nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego w sprawie Unii Bankowej w 2020 r., którego prof. Huebner jest sprawozdawczynią. Raport porusza kwestię pojawiających się wyzwań i rzeczywistych zagrożeń dla europejskiego sektora bankowego w czasie, gdy stoi on w obliczu wyzwań związanych z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Podkreśla on także, rolę Unii Bankowej w finansowaniu gospodarki realnej. Ponadto sprawozdanie zajmuje się zasadami ostrożnościowymi i naprawczymi. W raporcie ponownie podkreślono potrzebę dokończenia budowy Unii Bankowej, poprzez ustanowienie Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów, przy jednoczesnym kontynuowaniu prac nad środkami ograniczającymi ryzyko.

 

Wtorek, 13 lipca 2021r., godz. 14.00-15.30

JAN 2Q2 & Interactio

 

  • Posiedzenie komisji AFCO

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji ds. Konstytucyjnych odbędzie się prezentacja i dyskusja poświęcona programowi Słoweńskiej Prezydencji w Radzie z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Słowenii, Anže Logara. Głos w tej debacie zabierze Prof. Danuta Huebner, która jako koordynatorka Grupy EPL w komisji AFCO będzie pytać słoweńskiego Ministra o priorytety Prezydencji, szczególnie w kontekście ochrony praworządności oraz Konferencji ws. Przyszłości Europy.

 

Ponadto, członkowie komisji będą głosować między innymi nad raportem w sprawie unijnego Niezależnego Unijnego Organu ds. Etyki i wysłuchają prezentacji studium na temat skutków wyroku Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych obligacji, w którym Radzie Europejskiego Banku Centralnego zarzucono naruszenie zasady proporcjonalności.

 

Środa, 14 lipca 2021 r., godz. 9:45 – 11:30 (sesja poranna); godz. 16:45 – 18:45 (sesja popołudniowa)

ASP 3E2 & Interactio