,

Poniedziałek, 2 lipca

W godz. 18.00 – 19.30 w Strasburgu odbędzie się posiedzenie nadzwyczajne Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczyć będzie Pani Profesor Hubner. Projekt porządku dziennego przewiduje m.in. debatę na temat gotowości na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej z udziałem Pascala Leardini, dyrektora ds. polityki instytucjonalnej i administracyjnej w grupie ds. Brexitu w Komisji Europejskiej. Nastąpi również wymiana poglądów na temat stanu negocjacji w sprawie Brexitu z udziałem Guy Verhofstadta oraz Profesor Hubner, pracujących na co dzień w Grupy sterującej ds. Brexitu, powołanej przez Parlament Europejski.

Następnie odbędzie się glosowanie dwóch sprawozdań autorstwa Pani Profesor:

  • Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej,
  • Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

Wszystkie dyskusje można śledzić na żywo od godziny 18.00 tutaj.

 

Również w poniedziałek, 2 lipca obędzie się trzecie posiedzenie w sprawie Facebooka / Cambridge Analytica. Przesłuchanie to ma umożliwić posłom wymianę poglądów z przedstawicielami Facebooka na temat tego, w jaki sposób zamierzają wdrożyć obowiązujące prawodawstwo i chronić dane osobowe. Posiedzenie można śledzić na żywo od godziny 19.30 pod tym linkiem.

 

Wtorek, 3 lipca

Pani Profesor Hubner spotka się z szkockim ministrem ds. Brexitu Mike’iem Russelem. Spotkanie dotyczyć będzie procesu występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tego samego dnia Pani Profesor spotka się z Jochem Wiersem, szefem grupy roboczej ds. Brexitu w Królestwie Niderlandów i koordynatorem ds. Negocjacji Brexitu w Brukseli, Martijn de Grave.

 

Środa, 4 lipca

Sprawozdanie Prof. Hubner w sprawie poprawki do art. 22 statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Jeśli zostaną przyjęte, nowe rozwiązania rozszerzą zakres kompetencji regulacyjnych Europejskiego Banku Centralnego w stosunku do kontrahentów rozliczeniowych (CCP), jednakowoż przy dwóch zastrzeżeniach: nowe kompetencje przyznane EBC będą musiały być poparte celami i zdaniami powierzonymi EBC przez UE traktaty i EBC, wydając rozporządzenia dotyczące partnerów centralnych, uwzględniają akty prawne Parlamentu Europejskiego i Rady oraz są zgodne z tymi aktami. Po głosowaniu na sesji plenarnej Parlament Europejski będzie gotowy rozpocząć rozmowy trójstronne nad w tych kwestiach, gdy tylko Rada przyjmie swoje stanowisko.

 

Czwartek, 5 lipca

Prof. Huebner poprowadzi posiedzenie „sprawozdawców cieni” w sprawie opinii Komisji Spraw Konstytucyjnych, dotyczącej przeglądu rozporządzenia ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), którego sprawozdawcą jest Hubner.