,

Spotkanie Grupy Kangura “Wspieranie mandatu UE w zakresie konkurencyjnych rozliczeń”.
Prof. Danuta Huebner weźmie udział w spotkaniu Grupy Kangura “Supporting an EU Competitive Clearing Mandate”. Wydarzenie to będzie koncentrować się na bieżących kwestiach i przyszłości systemu clearingowego UE, przed zbliżającą się propozycją Komisji dotyczącą przeglądu rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR). W swoim wystąpieniu skoncentruje się na kluczowych wyzwaniach obecnych ram oraz na tym, jakie środki można podjąć w celu zwiększenia atrakcyjności europejskich izb rozliczeniowych z centralnym kontrahentem (CCP) oraz wzmocnienia nadzoru nad działalnością rozliczeniową.
Środa, 11 maja, godz. 13.00-14.30

Posiedzenie Komitetu ECON, dialog gospodarczy i wymiana poglądów z Paschalem Donohoe, ministrem finansów Irlandii
Prof. Danuta Huebner weźmie udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego, podczas którego szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego przeprowadzą dialog gospodarczy i wymianę poglądów z Pascalem Donohoe, ministrem finansów Irlandii oraz przewodniczącym Eurogrupy. W swoim wystąpieniu skupi się on na ostatnich wydarzeniach i przyszłych planach związanych z zakończeniem procesu tworzenia unii bankowej w strefie euro, a także na szerszych kwestiach związanych z systemem bankowym i sytuacją gospodarczą w strefie euro.
Środa, 11 maja, godz. 11.00-12.00