,

Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Na kolejnej sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, omówione zostaną
rekomendacje obywateli przyjęte przez Panel 1: Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, kultura i sport / Transformacja cyfrowa oraz
Panel 4: EU w świecie i migracje. Profesor Danuta Huebner, jako członek Grupy Roboczej
„UE w świecie”, podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zaleceń opracowanych przez
ten panel obywatelski, ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej.

Piątek, 11 marca, godz. 14.30-16.45