,

Posiedzenie Komisji ECON, Dialog monetarny z Christine Lagarde, prezeską Europejskiego Banku Centralnego

 

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w trzecim w tym roku Dialogu Monetarnym pomiędzy członkami Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego a Christine Lagarde, Prezeską Europejskiego Banku Centralnego. Dialog ten odbędzie się w szczególnie ciężkim kontekscie związanym z silną presją inflacyjną. Będzie to również pierwszy dialog walutowy od czasu, gdy Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o dwukrotnym podniesieniu kluczowych stóp procentowych EBC po raz pierwszy od 2011 r. W swoich uwagach profesor Huebner skupi się na ocenie obecnego nastawienia polityki pieniężnej EBC oraz wprowadzonego niedawno przez EBC narzędzia anty-frakcyjnego.

Poniedziałek, 26 września 2022 r., godz. 15:00-17:00