,

ECON: Wymiana poglądów z Fabio Panetta (członkiem zarządu Europejskiego Banku Centralnego) na temat cyfrowego euro

 

Prof. Danuta Hübner weźmie udział w posiedzeniu Komisji ECON 23 stycznia 2023 r., podczas którego posłowie do Parlamentu Europejskiego wymienią poglądy z panem Fabio Panetta, członkiem Zarządu EBC i przewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Waluty Cyfrowej Banku Centralnego, na temat postępów dotyczących cyfrowego euro. W swoim wystąpieniu Profesor zareaguje na przedstawione przez Fabio Panetta aktualne informacje na temat “fazy dochodzenia” w projekcie cyfrowej waluty euro i zwróci się do niego o dalsze wyjaśnienie planów EBC dotyczących cyfrowej waluty, w szczególności w odniesieniu do wyborów dotyczących projektu technicznego cyfrowej waluty euro oraz jego wpływu na stabilność finansową, politykę pieniężną i usługi płatnicze.

Poniedziałek, 23 stycznia, godz. 15.30-16.30