,

Spotkanie Komisji Spraw Konstytucyjnych

Profesor Danuta Hübner weźmie udział w posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych, która zajmie się tematem kolejnych kroków do podjęcia w AFCO po Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podczas ostatniej sesji plenarnej została przegłosowana rezolucja nawołująca do uruchomienia procedury zmiany traktatów przewidzianej w art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej by, m.in. wprowadzić w życie rekomendacje z raportu końcowego Konferencji. Teraz Komisja Spraw Konstytucyjnych będzie dyskutowała, jak przeprowadzić tę procedurę i w jakich obszarach powinna nastąpić zmiana traktatów.

 

Wtorek 17 Maja 2022, 9:00-12:00 & 17:45-18:45

 

 

Posiedzenie komisji INTA: Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej VESTAGER i DOMBROVSKISEM na temat Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA

Komisja Handlu Międzynarodowego będzie gospodarzem wymiany poglądów z wiceprzewodniczącymi Vestager i Dombrovskisem po drugim oficjalnym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA w Paryżu. Prof. Danuta Hübner odniesie się do wspólnego oświadczenia, które zostanie wydane w niedzielę i podkreśli wagę dialogu UE-USA w obecnym kontekście geopolitycznym.

 

Wtorek, 17 Maja 2022, 16.45-18.45

 

 

Bloomberg EU Policy Series – „Właściwe określenie MiFIR: zapewnienie skutecznego systemu przejrzystości i danych w UE”

Prof. Danuta Hübner weźmie udział w Bloomberg EU Policy Series jako sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. propozycji dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II/R). Wydarzenie nosi tytuł “Getting MiFIR Right: Delivering an effective EU transparency and data regime”, a podczas swoich wystąpień profesor przyjrzy się jakie środki można podjąć w celu rozwiązania problemów związanych z fragmentacją i jakością danych, które od dawna utrudniają przejrzystość i wydajność na europejskich rynkach papierów wartościowych. Spośród omawianych tematów, profesor Hübner przyjrzy się kwestii zapewnienia efektywnego rozwoju systemowi publikacji informacji skonsolidowanych w UE i ulepszeniu system przejrzystości rynku, działań niezbędnych do zajęcia się kosztami danych rynkowych i transgranicznymi skutkami przeglądu MiFIR w stosunku do innych jurysdykcji.

Piątek, 20 Maja 2022, 11.00-11.30