,

 Przesłuchanie INTA w sprawie instrumentu przeciwdziałania przymusowi

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) organizuje publiczne przesłuchanie w celu omówienia projektu Komisji dotyczącego przeciwdziałaniu wymuszeniom ekonomicznym. Prof. Danuta Huebner podzieli się swoimi poglądami na temat konieczności posiadania przez UE instrumentów ochrony handlu, które mają mieć za zadanie pomóc europejskim przedsiębiorstwom przeciwstawiać się wymuszeniom ekonomicznym.

Poniedziałek, 14 marca, 15.00-17.00

 

Przesłuchanie publiczne z Elke König, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w wysłuchaniu publicznym w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON) z Elke König, przewodniczącą Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowania (SRB). Wydarzenie to odbywa się regularnie dla członków komisji ECON. Tym razem odbywa się ono niedługo po działaniach SRB w kierunku austriackiej spółki, zależnej od rosyjskiego banku Sberbank, gdzie w rezultacie doszło do sprzedaży jej chorwackich i słoweńskich podmiotów zależnych oraz ogłoszeniu, że austriacka spółka matka weszłaby wówczas w postępowanie upadłościowe. Profesor Huebner będzie mógła również zapytać przewodniczącą E. König o te i inne skutki inwazji na Ukrainę dla systemu bankowego UE.

Poniedziałek, 14 marca, 17.15-18.15

 

Konferencja między-parlamentarna na temat Stabilności, Koordynacji Gospodarczej i Zarządzania w Unii Europejskiej

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w wymianie poglądów pomiędzy posłami do parlamentów narodowych, posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz francuskiego Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego 2022, wydarzenia współorganizowanego przez Parlament Europejski, francuskie Zgromadzenie Narodowe i francuski Senat, które potrwa od wtorku 15go marca do środy 16go marca. Uczestnicy skoncentrują się na zasobach własnych UE, reformie Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP) i przeprowadzą konferencję wysokiego szczebla na temat instrumentu naprawy i odporności – wnioski na przyszłość. Wydarzenie jest również okazją do dyskusji, w jaki sposób należy dostosować stosunki i zdolności fiskalne Unii i państw członkowskich, aby odzwierciedlić zmiany w obecnym kontekście gospodarczym i geopolitycznym, w celu lepszego przygotowania Unii na nadchodzące wyzwania. Profesor Huebner zabierze głos podczas dyskusji na temat paktu stabilności i wzrostu i podkreśli jakie ewentualne zmiany należy rozważyć w zakresie zasad fiskalnych UE.

Wtorek, 15 marca, 16.45-18.45