,

Prezentacja raportu na posiedzeniu plenarnym na temat oceny
wdrożenia art. 50 TUE

Prof. Danuta Huebner na posiedzeniu plenarnym przedstawi „Sprawozdanie w
sprawie oceny wdrożenia art. 50 TUE”, którego była sprawozdawczynią. W
niniejszym sprawozdaniu dokonano oceny sposobu interpretacji i stosowania
postanowień art. 50 TUE oraz sposobu przeprowadzenia procedury
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE na podstawie tych postanowień. Wskazano
w nim również, jakie wnioski można wyciągnąć w odniesieniu do porządku
konstytucyjnego i organizacji instytucjonalnej Unii.
Poniedziałek, 14.02.2022, godz. 17.00-22.00