,

Czwartek, 16 czerwca

 

Tytuł: Seria webinariów EuropeanIssuers dotyczących rynków kapitałowych: Struktura rynku UE – Jak sprawić, aby rynki UE były dostępne i sprawiedliwe dla wszystkich?

Treść: Prof. Danuta Huebner weźmie udział w webinarium na temat Unii Rynków Kapitałowych (CMU) organizowanym przez EuropeanIssuers. Wezmą w nim udział przedstawiciele giełdy NASDAQ i inni uczestnicy rynkowi. W swoim wystąpieniu profesor Huebner skupi się na wyzwaniach, jakie stawia przed nami obecny CMU. Jako sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosków dotyczących dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II /R), skoncentruje się na trwającym przeglądzie MiFIR, w świetle celu osiągnięcia przejrzystości i uczynienia rynków dostępnymi i uczciwymi dla wszystkich inwestorów, zarówno detalicznych, jak i profesjonalnych.

Data: Czwartek, 16 czerwca, 14:00-15:30