,

  • Dialog monetarny ECON z Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego

7 lutego Komitet Ekonomiczny odbędzie się dialog monetarny z prezesem EBC Christine Lagarde. Profesor Danuta Huebner będzie miała okazję poruszyć kilka najważniejszych obecnie tematów, takich jak inflacja.

W środę, 2 lutego członkowie ECON wzięli udział w spotkaniu przygotowawczym do dialogu monetarnego, podczas którego eksperci przedstawili referaty na temat i) Oczekiwania inflacyjne w strefie euro: Tendencje po pandemii i ich konsekwencje oraz ii) Komunikacja, złożoność i wiarygodność polityki monetarnej.

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r., godz. 13.45-15.45 i 16.45-18.45

  • Wysłuchanie INTA/SEDE na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Komisja Handlu Międzynarodowego oraz Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony będą gospodarzami wspólnego wysłuchania publicznego na temat „Oceny ryzyka i reakcji politycznych na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w tym chińskie inwestycje w sektorach bezpieczeństwa i obrony”. Prof. Danuta Huebner, pełniąca funkcję kontrsprawozdawcy EPP ds. polityki inwestycyjnej, podzieli się swoimi poglądami na temat wdrażania rozporządzenia w sprawie przeglądu BIZ.

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r., godz. 16.45-18.45