,

  • Wspólne posiedzenie Grup Roboczych Komisji AFCO i INTA w sprawie Protokołu Irlandzkiego

W związku z napiętą sytuacją związaną z implementacją Protokołu Irlandzkiego, Przewodniczący Grupy Roboczej Komisji AFCO ds. implementacji Withdrawal Agreement, wraz z Przewodniczącym Grupy Roboczej Komisji INTA ds. Wielkiej Brytanii organizują spotkanie z ekspertami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, by zidentyfikować najważniejsze problemy związane ze stosowaniem tak zwanego Protokołu Irlandzkiego i zastanowić się nad możliwościami ich rozwiązania. Protokół ten stanowi część Umowy o Wyjściu ZK z UE i reguluje stosunki na granicy Republiki Irlandii i Irlandii Północnej. Spotkaniu będzie współprzewodniczyć prof. Hubner, przewodnicząca wspomnianej grupy Roboczej Komisji ds. Konstytucyjnych.

Środa, 8 grudnia 2021 r., godz. 14:00-15:00

  • Posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiego do sesji plenarnej Konferencji w sprawie Przyszłości Europy

W najbliższą środę grupa 108 europosłów wydelegowanych przez Grupy Polityczne Konferencji ws. Przyszłości Europy, spotka się by wspólnie podsumować przebieg dotychczasowych prac. Będzie to także okazja do pochylenia się nad wnioskami płynącymi z pomysłów obywateli zgłaszanych za pośrednictwem wielojęzycznej, cyfrowej platformy dyskusyjnej. W spotkaniu tym uczestniczyć będą także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy podzielą się z posłami swoimi oczekiwaniami co do przebiegu oraz wpływu Konferencji na kształt przyszłych zmian UE.

Głos w dyskusji zabierze także prof. Danuta Hubner, która przedstawi zebranym swoje rekomendacje co do większego zaangażowania obywateli w prace Konferencji oraz podsumuje przebieg dyskusji w ramach grupy roboczej „Unia na Świecie”.

Środa, 8 grudnia 2021 r., godz. 16:15-18:45

  • Posiedzenie Komisji AFCO

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji ds. Konstytucyjnych przedmiotem głosowań będzie między innymi raport prof. Hubner stanowiący ocenę pierwszego w historii UE implementacji artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, umożliwiającego wyjście Państwa Członkowskiego z UE.

Kolejnym ważnym punktem czwartkowych obrad będzie głosowanie nad poprawkami do raportu dotyczącego reformy wyborów do Parlamentu Europejskiego, który przewiduje utworzenie drugiej transnarodowej listy kandydatów, obok dotychczas istniejącej listy międzynarodowej.

Czwartek, 9 grudnia 2021 r., 9:00 – 12:00; 16:45-18:45