,

Posiedzenie komisji ECON, Prezentacja projektów sprawozdań dotyczących rozporządzenia i dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR/D)

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego. Jako sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosków dotyczących dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynku instrumentów finansowych (MiFID II /R), podczas spotkania przedstawi swoje projekty sprawozdań MiFID II/R, które określają szereg środków mających na celu rozwiązanie bieżących problemów na europejskich rynkach papierów wartościowych, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi. Profesor Hübner przedstawi, co jej zdaniem należy zrobić, aby zapewnić powstanie systemu informacji skonsolidowanych w Europie i poprawić system przejrzystości rynku, a także jakie działania preferuje, aby rozwiązać problem kosztów danych rynkowych i transgranicznego wpływu przeglądu MiFIR w odniesieniu do innych jurysdykcji. Po spotkaniu i upływie terminu składania poprawek, profesor Hübner poprowadzi negocjacje z resztą grup politycznych w sprawie tego ważnego dossier.

Poniedziałek, 10 października 2022