,

Reforma europejskiej ordynacji wyborczej jest wielkim osiągnięciem Parlamentu Europejskiego: sprawi, że wybory staną się bardziej dostępne dla milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowanie i proces staną się bardziej przejrzyste”, powiedziała Profesor Danuta Hübner.

Pani Profesor jest współautorką przyjętej dziś przez Parlament Europejski pierwszej w historii powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego reformy unijnego prawa wyborczego. Wcześniej zielone światło zmianom w unijnym prawie wyborczym udzielili przedstawiciele państw członkowskich UE. Nowe prawo zapewni Europejczykom więcej możliwości uczestniczenia w wyborach europejskich. Nie tylko poprzez wprowadzenie możliwości głosowania drogą pocztową i elektroniczną, ale także poprzez zachęcanie państw członkowskich do umożliwienia głosowania swoim obywatelom mieszkającym w państwach spoza UE. Ponadto reforma wprowadza mechanizmy zabezpieczające przeciwko podwójnemu głosowaniu i wprowadzą sztywny termin na ustanowienie list wyborczych. Nowe przepisy pozwolą także na pokazanie związku między partiami krajowymi i kandydatami biorącymi udział w wyborach oraz ich przynależnością do europejskiej partii politycznej. Jest to ważny przepis, który wzmacnia świadomość na temat europejskiego charakteru wyborów.

“Cieszę się, że Parlament Europejski wyraził zgodę na zmiany, pokazując, że nawet w obecnie trudnym kontekście politycznym demokracja europejska może być stopniowo ulepszana. Dzisiejsza decyzja powinna być postrzegana jako krok naprzód, a nie jako punkt końcowy” – podkreśliła Danuta Hübner.

Przyjęte przepisy będą musiały zostać zatwierdzone przez wszystkie kraje członkowskie.

 

18-07-04 Cdp EU electoral law-8 18-07-04 Cdp EU electoral law-2 18-07-04 Cdp EU electoral law-6