, Brexit

We wtorek, 15 maja odbyła się konferencja organizowana przez Brytyjską Izbę Handlową w Brukseli, która dotyczyła równoważności (equivalence) oraz wpływu Brexitu na europejski sektor finansowy. W debacie wzięła udział Pani Profesor Hübner i Pan Peter Bevan – ekspert od prawa finansowego kancelarii Linklaters. Omawiali oni rolę równoważności w przyszłych stosunkach między Unią Europejską, a Wielką Brytanią. Paneliści dyskutowali nad tym jak równoważnośćjest dzisiaj rozumiana przez Unię i jej prawodawstwo.

Organizatorzy podkreślali, że ta kwestia będzie szczególnie ważna w relacjach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W ostatnim okresie negocjacji, mówiono o ulepszeniu mechanizmów sterujących równoważnością.

Pani Profesor Hübner podkreślała: „Stale potrzebujemy dialogu między organami nadzoru i organami regulacyjnymi, takiego jak wspólna techniczna grupa robocza EBC-BoE, która bada ryzyko związane Brexitem.”

2