, Brexit

27 czerwca Pani Profesor Huebner spotkała się z podsekretarzem stanu do spraw wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, p. Robinem Walkerem. Spotkanie to poświęcone było procesowi Brexitu oraz roli Komisji Spraw Konstytucyjnych.