, Brexit

13 czerwca Pani Profesor spotkała się z Panem Grahamem Watsonem. Spotkanie dotyczyło Brexitu oraz roli Komisji Spraw Konstytucyjnych w tym procesie.