, Brexit

30 czerwca odbyło się spotkanie z Profesor Danutą Huebner, zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, które miało na celu przedstawienie polskim przedsiębiorcom potencjalnych konsekwencji procesu Brexitu. Pani Profesor, jako przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, omówiła aktualny stan negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz jego skutki dla gospodarki i biznesu. Odbyła się również sesja pytań i odpowiedzi wraz z uczestnikami spotkania. Zaangażowanie biznesu w proces Brexitu jest niezwykle ważne, ze względu na jego wpływ na przyszłą działalność wielu firm.