, Brexit

27 czerwca, Pani Profesor Huebner spotkała się z Komisją Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym Walii. Spotkanie dotyczyło procesu Brexitu oraz implikacji dla Walii.