, Brexit

Pani Profesor spotkała się delegacją Izby Gmin Wielkiej Brytanii.

Spotkanie dotyczyło postępu w negocjacjach dotyczących występowania Wielkiej Brytanii z UE oraz roli Parlamentu Europejskiego, w tym Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) której przewodniczy Pani Profesor, w tym procesie.

 

IMG_7649

 

Parlamentarzyści przedstawili Pani Profesor priorytety i stanowiska rządu Wielkiej Brytanii i jej partnerów negocjacyjnych: Komisji, UE-27 i Parlamentu Europejskiego

  • Struktura i kolejność negocjacji w miarę ich rozwoju. postanowienia dotyczące przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z UE,
  • Zarządzanie procesem negocjacji przez rząd brytyjski w odniesieniu do celów określonych w Białej Księdze,
  • Struktury międzyrządowe – zdolność do skutecznego zarządzania procesem negocjacji.