,

20 marca 

Rada Unii Europejskiej wysłuchała informacji głównego negocjatora Komisji Michela Barniera o najnowszych postępach w rozmowach nt. brexitu. Przedstawił on ministrom dotychczas wynegocjowane zapisy przyszłej umowy z Wielką Brytanią w zakresie praw obywateli, rozliczeń finansowych, okresu przejściowego. Ministrowie rozmawiali też o projekcie wytycznych co do ram przyszłych stosunków z Wielką Brytanią. Przeanalizowali też tekst, który ma zostać przedłożony Radzie Europejskiej przed jej posiedzeniem 23 marca 2018 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym linku.