,

28 lutego

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią

Projekt umowy ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w grudniu 2017 r. wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa na temat pierwszego etapu negocjacji. W projekcie zawarto także, na podstawie stanowisk Rady proponowane postanowienia dotyczące innych kwestii związanych z brexitem, które we wspólnym sprawozdaniu zostały wspomniane, ale nie rozstrzygnięte. Projekt zawiera również postanowienia w sprawie okresu przejściowego, opierające się na dodatkowych szczegółowych wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę (art. 50) 29 stycznia 2018 r.

Umowa składa się z sześciu części oraz protokołu o Irlandii i Irlandii Północnej. Obejmuje:

  • postanowienia wstępne
  • postanowienia dotyczące praw obywateli
  • postanowienia dotyczące innych kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, np. towarów wprowadzonych na rynek przed brexitem
  • uregulowania przejściowe
  • postanowienia finansowe
  • postanowienia instytucjonalne.

Co dalej?

Projekt umowy zostanie teraz przekazany Radzie (art. 50) oraz Grupie Sterującej ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim do dyskusji, a następnie przedstawiony Wielkiej Brytanii do negocjacji.

tekst projektu umowy:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf

czytaj dalej:

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/gac-art50/2018/01/29/