,

W tym tygodniu Pani Profesor Danuta Hübner przebywa w Waszyngtonie jako przedstawicielka Grupy EPP w Komisji  Handlu Międzynarodowego (INTA) ds. relacji z USA. Pani Profesor spotkała się z Pełnomocnikiem Rządu USA ds. Handlu, a także odbyła rozmowy w Departamencie Skarbu, oraz w Kongresie na temat naszych wzajemnych relacji handlowych. W ich trakcie podkreśliła też kwestie istotne z polskiego punktu widzenia.