, Warszawa

26 kwietnia odbyło się spotkanie wyborcze Platformy Obywatelskiej w Markach, w którym uczestniczyła Profesor Danuta Hübner. Po wystąpieniu Przewodniczącego Regionu Mazowieckiego, Andrzeja Halickiego, nastąpiła prezentacja listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 4. Jako pierwsza wystąpiła Profesor Danuta Hübner, która w swoim przemówieniu odniosła się m.in. do rozwoju Mazowsza dzięki wykorzystaniu środków europejskich. Profesor zwróciła uwagę na swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawiła cele, do jakich chciałaby dążyć w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego: rozwój, bezpieczeństwo oraz jakość naszego życia.