,

Prof. dr hab. Danuta Hübner zaprasza na seminarium Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej”, organizowane w dniu 19 marca:

Praworządność w Polsce od kilku lat znajduje się w kryzysie, czego bezpośrednim rezultatem jest pogorszenie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Kryzys ten pokazał, że wartości europejskie nie są do końca zinternalizowane w polskim dyskursie publicznym. Stan niepewności konstytucyjnej i swoistej „anarchii prawnej” są zagrożeniem dla przyszłości obywateli i państwa. Siła rządów prawa w Polsce musi opierać się na kotwicy instytucjonalnej w postaci respektowania wspólnie stanowionego prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń TSUE, ale też na rozwijaniu świadomości na temat wartości państwa prawa dla obywateli. W ostatnich latach widzimy bardzo wyraźnie, że obywatele zaangażowani w sieć pro-demokratycznych organizacji działających na rzecz obrony praworządności tworzą dynamiczną, społeczną “siłę prawa”. Potrzebujemy rzetelnej i obiektywnej debaty na temat stanu praworządności
w Polsce jako elementu naszej obecności w Unii Europejskiej oraz poszerzenia spektrum zaangażowania obywatelskiego w ochronę wartości demokratycznych. Pragnę, aby seminarium, również dzięki udziałowi znamienitych panelistów, służyło tym celom, i stało się forum wspólnoty zbudowanej wokół szacunku dla rządów prawa.
Zapraszam Państwa serdecznie!

Program seminarium:

 • 9:30 – 10.15 – rejestracja
 • 10:15 – 10:30 – wystąpienie prof. dr. hab. Danuty Hübner
 • 10:30 – 12:00 – panel seminaryjny – uczestnicy:
  • dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • dr Borys Budka – poseł na Sejm RP, były minister sprawiedliwości,
  • prof. dr hab. Ewa Łętowska – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • prof. dr hab. Marcin Matczak – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
  • dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, inicjatywa Wolne Sądy.
 • 12:00 – 12.30 – dyskusja
 • 12:30 – 13:00 – poczęstunek

 

Zgłoszenia

Seminarium odbędzie się w Pałacu Sobańskich, przy al. Ujazdowskich 13.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca, na adres mailowy: biuro@danuta-huebner.pl