, Media

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z prof. Danutą Hübner, którą przeprowadziła red. Justyna Dobrosz-Oracz z portalu Gazeta.pl. Pani profesor mówi w niej o Jarosławie Kaczyńskim, polskim sądownictwie, obietnicach PiS i zagrożeniu kryzysem. Wywiadu móżna posłuchać tutaj.