, Media

28 kwietnia Pani Profesor Danuta Hübner udzieliła wywiadu dla portalu money.pl. W rozmowie z Filipem Urbaniakiem mówiła między innymi o tym czy 500+ rozwinęło Polską gospodarkę, czy jest to tylko krótkoterminowy czynnik. Pani Profesor przyznała:

  • mamy dziś brak bodźców w gospodarce, które by rzeczywiście służyły podnoszeniu jakości siły roboczej”.
  • „Trudno oszacować jakiej wielkości inwestycje i wzrost gospodarczy mielibyśmy dziś w Polsce, gdyby środowisko inwestorskie miało zagwarantowaną stabilność prawną.”
  • „po Brexicie rozłożenie sił w Unii Europejskiej jeszcze mocniej przesunie się w kierunku krajów strefy euro.”

Cały artykuł