,

Otwarte posiedzenie Konwentu Business Centre Club ze specjalnym udziałem prof. Danuty Hübner, spotkanie poprowadził Maciej Owczarek – przewodniczący Konwentu BCC, w trakcie spotkania poruszane były kwestie:

1. Czego oczekuje biznes od europarlamentarzystów w najbliższej kadencji PE?
2. Pieniądze dla polskich firm z budżetu UE na lata 2021-2027
3. Perspektywa gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej – przygotowanie na spowolnienie gospodarcze
4. Ochrona zasad praworządności krajów UE
5. Działania na rzecz przywrócenia zaufania do Polski
6. Rozmowy handlowe Unii Europejskiej z USA
7. Co dalej z Brexitem?
8. Wyzwania na kolejną kadencję Europarlamentu