,

Poniedziałek, 3.07.2023

 • Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa UE-Wielka Brytania

Wtorek, 4.07.2023

 • Grupa Robocza EPL ds. gospodarki i środowiska
 • Grupa Robocza EPL ds. prawnych i spraw wewnętrznych
 • Zgromadzenie Partnerstwa Parlamentarnego UE-Wielka Brytania
 • Wizyta studyjna z Mołdawii na temat procesu przystąpienia do UE; „Doświadczenia posłów do PE w negocjacjach akcesyjnych
 • Debata na temat polityki handlowej UE w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
 • Spotkanie grupy zadaniowej 2024
 • Grupa Robocza EPL ds. polityk zewnętrznych
 • Wydarzenie Hanbury Strategy „Poruszanie się po labiryncie kariery – ścieżki kobiet w Brukseli”

Środa, 5.07.2023

 • Spotkanie grupy EPL

Czwartek 6.07.2023

 • Spotkanie z niemieckim Ministerstwem Finansów w sprawie EMIR

Piątek, 7.07.2023

 • Posiedzenie Rady CEPS