,

Poniedziałek, 26.06.2023

 • Spotkanie Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
 • Grupa monitorująca INTA w USA

Wtorek, 27.06.2023

 • Posiedzenie komisji INTA
  • Wysłuchanie publiczne w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią
  • Głosowanie INTA
  • Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącymi KE Vestager i Dombrovskisem
  • Wymiana poglądów z Denisem Redonnetem
  • Wymiana poglądów na temat wdrażania rozdziałów TSD
 • Spotkanie przygotowawcze EPP ECON
 • Przyjęcie poprzedzające UZP UE-Wielka Brytania z członkami D-UK

Środa, 28 czerwca 2023 r.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych
 • Posiedzenie Komisji Gospodarcza i Monetarna
  • Protokół ustaleń UE-Wielka Brytania w sprawie usług finansowych – wymiana poglądów z Komisją
  • Prezentacja projektu sprawozdania EMIR
  • Wysłuchanie publiczne z udziałem Andrei Enrii
  • Głosowanie ECON
 • Posiedzenie komitetu BUDG-ECON
  • Wymiana poglądów z Eleną Flores, przewodniczącą Rady Sterującej InvestEU

Czwartek, 29.06.2023

 • Posiedzenie komisji ECON
 • Nadzwyczajne posiedzenie przygotowawcze EPP ECON z Pascalem Donohoe, przewodniczącym Eurogrupy
 • MiFIR trilogue