,

Poniedziałek, 24.04.2023 r.

 • Spotkanie z przedstawicielem Grupy Societe Generale w sprawie EMIR
 • Posiedzenie Komisji ECON
  • Wymiana poglądów z F. Panettą, członkiem Zarządu EBC

Wtorek, 25.04.2023

 • Posiedzenie komisji ECON
  • Prezentacja badania dotyczącego trendów w regulacji sektora finansowego w Wielkiej Brytanii
  • Głosowanie
 • Komitet Doradczy
 • Posiedzenie TPN
 • Okrągły stół CEPS/ECMI/ECRI/SIBS Digital Euro – pierwsze posiedzenie

Środa, 26.04.2023 r.

 • Posiedzenie UKCG
 • Udział w konferencji EUROFI
  • Spotkanie z przedstawicielami LSEG
  • Spotkanie z przedstawicielami ESMA
  • Spotkanie z przedstawicielami BNP
  • Spotkanie z Nasdaq w sprawie EMIR
  • Kolacja Bloomberg Executives
 • Wystąpienie podczas wydarzenia EPRS “50 lat rozszerzenia UE: Od przeszłości do przyszłości”
 • Posiedzenie komisji INTA
 • Posiedzenie komisji międzyparlamentarnej AFCO z udziałem parlamentów krajowych

Czwartek, 27.04.2023 r.

 • Udział w konferencji EUROFI
  • Spotkanie przy śniadaniu z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii
  • Spotkanie z przedstawicielami Bank of America
  • Spotkanie z prezesem ISDA na temat EMIR i MiFIR
  • Wystąpienie podczas panelu EUROFI
 • Spotkanie Komisji INTA
  • Stan prac nad modernizacją Traktatu Karty Energetycznej
 • Posiedzenie komisji AFCO